Algemene Voorwaarden

Ten aanzien van het gebruik van de internet applicatie Mest Transport Administratie (MTA) van Mestdistributie.be zijn Algemene Voorwaarden van toepassing. Hieronder kunt u deze bekijken en downloaden:

HTML-bestand Algemene Voorwaarden Mestdistributie.be (html-formaat)

PDF bestand Algemene Voorwaarden Mestdistributie.be (pdf-formaat)

Voor de volledigheid merken we op dat middels de Algemene Voorwaarden ook de omgang door Mestdistributie.be van het vertrouwelijke karakter van uw gegevens is gewaarborgd.


Haal Acrobat Reader om PDF bestanden te lezen Gebruik Adobe Arcobat Reader voor het bekijken van bestanden in pdf-formaat.